Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Företagsenhet - Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2007. År 2000 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Olof Landberg, SCB
+46 010-479 61 86
Ja
2023-05-10
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
mnkr
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
År
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Flöde
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Löpande Priser
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Nej
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Nej
SCB
NV01099A
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listannettoomsättning exkl. punktskatter , övriga rörelseintäkter , förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2016-05-12 I samband med 2014 års publicering har 2013 års värden reviderats. 2017-05-11 I samband med 2015 års publicering har 2014 års värden reviderats 2017-05-11 I samband med 2015 års publicering har Ericsson AB klassificerats om från varuproducerande till tjänsteproducerande företag. Mer info information se http://www.scb.se/ny-klassificering/ 2018-05-09 I samband med 2016 års publicering har 2015 års värden reviderats. 2018-05-09 I samband med 2016 års publicering justeras posten Övriga rörelseintäkter för 2016 samt 2015 till att även innehålla förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor. 2019-05-08 I samband med 2017 års publicering har 2016 års värden reviderats. 2020-05-06 Vid publiceringen av 2018 års uppgifter har ett fåtal företag inom branscherna 59, 60, 86 och 91 (SNI2007) klassificerats om till den offentliga sektorn och ingår därmed inte längre i undersökningen. 2020-05-06 I samband med 2018 års publicering har 2017 års värden reviderats. 2021-05-05 I samband med 2019 års publicering har 2018 års värden reviderats. 2021-05-05 I samband med 2019 års publicering har det skett en omfördelning av råvaru-,handelsvarukostnader samt övriga externa kostnader inom bransch 79 (SNI2007). Fr.o.m. år 2020 anpassas statistiken i SNI 92 efter den branschpraxis som råder avseende hur spelintäkter redovisas i företagens årsredovisning, vilket ger effekt på nettoomsättning. 2022-05-04 I samband med 2020 års publicering har 2019 års värden reviderats. 2022-05-04 Fr.o.m. år 2020 anpassas statistiken i SNI 92 efter den branschpraxis som råder avseende hur spelintäkter redovisas i företagens årsredovisning, vilket ger effekt på nettoomsättningen.

näringsgren SNI 2007

19-21 kemisk industri, petroleumprodukter och läkemedelsindustri

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19.1-20.1 tillverkning av stenkols- och raffinerade petroleumprodukter samt baskemikalier, gödselmedel samt plaster och syntetgummi i obearbetad form

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.1 provisionshandel utom med motorfordon

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.2 partihandel med jordbruksråvaror och levande djur

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.3 partihandel med livsmedel, drycker och tobak

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.4 partihandel med hushållsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.5 partihandel med informations- och kommunikationsutrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.6 partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.7 annan specialiserad partihandel

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.9 övrig partihandel

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

år

2011

Vid publiceringen av 2012 års uppgifter har 2011 års uppgifter korrigerats. Korrigeringen har störst påverkan på produktionsvärdet inom branscherna 26, 29 och 35 och lagerförändring inom bransch 29. Även tabellerna intäkter och kostnader för verksamhetsnivå påverkas i dessa branscher. Mer marginella förändringar återfinns även inom andra branscher.