Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Lokal verksamhetsenhet - Regionala investeringsposter för verksamhetsnivå enligt Företagens ekonomi efter region (län) och näringsgren SNI 2007. År 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Olof Landberg, SCB
+46 010-479 61 86
Ja
2023-05-10
Investeringsposter, mnkr:
mnkr
Investeringsposter, mnkr:
År
Investeringsposter, mnkr:
Flöde
Investeringsposter, mnkr:
Löpande Priser
Investeringsposter, mnkr:
Nej
Investeringsposter, mnkr:
Nej
SCB
NV01090E
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan05-09 gruvor och mineralutvinningsindustri , 10-12 livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri , 13-15 textil-, beklädnads-, läder - och lädervaruindustri ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2016-05-12 I samband med 2014 års publicering har 2013 års värden reviderats. 2017-05-11 I samband med 2015 års publicering har 2014 års värden reviderats 2017-05-11 I samband med 2015 års publicering har Ericsson AB klassificerats om från varuproducerande till tjänsteproducerande företag. Mer info information se http://www.scb.se/ny-klassificering/ 2018-05-09 I samband med 2016 års publicering har 2015 års värden reviderats. 2019-05-08 I samband med 2017 års publicering har 2016 års värden reviderats. 2020-05-06 Vid publiceringen av 2018 års uppgifter har ett fåtal företag inom branscherna 59, 60, 86 och 91 (SNI2007) klassificerats om till den offentliga sektorn och ingår därmed inte längre i undersökningen. 2020-05-06 I samband med 2018 års publicering har 2017 års värden reviderats. 2021-05-05 I samband med 2019 års publicering har 2018 års värden reviderats. 2022-05-04 I samband med 2020 års publicering har 2019 års värden reviderats.

näringsgren SNI 2007

19-21 kemisk industri, petroleumprodukter och läkemedelsindustri

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

år

2011

Vid publiceringen av 2012 års uppgifter har 2011 års uppgifter korrigerats. Korrigeringen har störst påverkan på produktionsvärdet inom branscherna 26, 29 och 35 och lagerförändring inom bransch 29. Även tabellerna intäkter och kostnader för verksamhetsnivå påverkas i dessa branscher. Mer marginella förändringar återfinns även inom andra branscher.