Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Företagsenhet - Basfakta för särskilda aggregat enligt EU-förordningen för företagsstatistik (Kommissionens förordning (EG) nr 251/2009). År 2013 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Olof Landberg, SCB
+46 010-479 61 86
Ja
2023-05-10
Antal företag:
antal
Antal anställda:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Produktionsvärde, mnkr:
mnkr
Förädlingsvärde, mnkr:
mnkr
Summa Tillgångar, mnkr:
mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Nettoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Antal företag:
Kalenderår
Antal anställda:
Kalenderår
Nettoomsättning, mnkr:
Kalenderår
Produktionsvärde, mnkr:
Kalenderår
Förädlingsvärde, mnkr:
Kalenderår
Summa Tillgångar, mnkr:
Kalenderår
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Nettoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Antal företag:
Flöde
Antal anställda:
Medel
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Produktionsvärde, mnkr:
Stock
Förädlingsvärde, mnkr:
Stock
Summa Tillgångar, mnkr:
Stock
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Produktionsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Förädlingsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Nettoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Summa Tillgångar, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Summa Tillgångar, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
SCB
0000029U
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanIKT totalt , Tillverkning av IKT-produkter , IKT-tjänster ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2018-05-09 I samband med 2015 års publicering har Ericsson AB klassificerats om från varuproducerande till tjänsteproducerande företag. Mer info information se http://www.scb.se/ny-klassificering/ 2020-05-06 Vid publiceringen av 2018 års uppgifter har ett fåtal företag inom branscherna 59, 60, 86 och 91 (SNI2007) klassificerats om till den offentliga sektorn och ingår därmed inte längre i undersökningen. 2020-02-12 I samband med 2017 års publicering har tabellen reviderats. Aggregaten i fotnoten är uppdaterad utifrån förordningen (EG) nr 251/2009 och (EU) nr 2015/2112. 2020-05-06 I samband med 2018 års publicering har 2017 års värden reviderats. 2021-05-05 I samband med 2019 års publicering har 2018 års värden reviderats. 2022-05-04 I samband med 2020 års publicering har 2019 års värden reviderats.

aggregat

IKT totalt

IKT (Information- och KommunikationsTeknologi) totalt (SNI2007: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)

Tillverkning av IKT-produkter

Tillverkning av IKT-produkter (SNI2007: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8)

IKT-tjänster

IKT-tjänster (SNI2007: 95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)

Medelhögteknologisk tillverkning

Medelhögteknologisk tillverkning (SNI2007: 20+25.4+27+28+29+30-30.1-30.3+32.5)

Medellågteknologisk tillverkning

Medellågteknologisk tillverkning (SNI2007: 18.2+19+22+23+24+25-25.4+30.1+33)

Lågteknologisk tillverkning

Lågteknologisk tillverkning (SNI2007: 10+11+12+13+14+15+16+17+18-18.2+31+32-32.5)

Informationsverksamhet

Informationsverksamhet (SNI2007: 58.1+59.1+59.2+60+63.9))

Högteknologiska tjänster

Högteknologiska tjänster (SNI2007: 53+58+60+61+62+63+72)

Kunskapsintensiva marknadstjänster

Kunskapsintensiva marknadstjänster (SNI2007: 50+51+68+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82)

IT-relaterade tjänster

IT-relaterade tjänster (SNI2007; 58.2+62+63.1)