Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Verksamhetsenhet - Basfakta för verksamhetsnivå enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2007. År 2000 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Olof Landberg, SCB
+46 010-479 61 86
Ja
2023-05-10
Anställda:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Produktionsvärde, mnkr:
mnkr
Förädlingsvärde, mnkr:
mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Nettoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Anställda:
Kalenderår
Nettoomsättning, mnkr:
Kalenderår
Produktionsvärde, mnkr:
Kalenderår
Förädlingsvärde, mnkr:
Kalenderår
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Nettoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Anställda:
Medel
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Produktionsvärde, mnkr:
Flöde
Förädlingsvärde, mnkr:
Flöde
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Produktionsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Förädlingsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Nettoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
SCB
NV01093B
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2016-05-12 I samband med 2014 års publicering har 2013 års värden reviderats. 2017-05-11 I samband med 2015 års publicering har 2014 års värden reviderats 2017-05-11 I samband med 2015 års publicering har Ericsson AB klassificerats om från varuproducerande till tjänsteproducerande företag. Mer info information se http://www.scb.se/ny-klassificering/ 2018-05-09 I samband med 2016 års publicering har 2015 års värden reviderats. 2019-05-08 I samband med 2017 års publicering har 2016 års värden reviderats. 2020-05-06 Vid publiceringen av 2018 års uppgifter har ett fåtal företag inom branscherna 59, 60, 86 och 91 (SNI2007) klassificerats om till den offentliga sektorn och ingår därmed inte längre i undersökningen. 2020-05-06 I samband med 2018 års publicering har 2017 års värden reviderats. 2021-05-05 I samband med 2019 års publicering har 2018 års värden reviderats. 2022-05-04 I samband med 2020 års publicering har 2019 års värden reviderats. 2022-05-04 Fr.o.m. år 2020 anpassas statistiken i SNI 92 efter den branschpraxis som råder avseende hur spelintäkter redovisas i företagens årsredovisning, vilket ger effekt på nettoomsättningen och produktionsvärdet.

näringsgren SNI 2007

19-21 kemisk industri, petroleumprodukter och läkemedelsindustri

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19 tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19.1-20.1 tillverkning av stenkols- och raffinerade petroleumprodukter samt baskemikalier, gödselmedel samt plaster och syntetgummi i obearbetad form

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19.1+19.2 tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19.10-20.11 tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter samt industrigasframställning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19.10-20.13 industri för stenkolsprodukter, industrigaser, färgämnen och andra oorganiska baskemikalier samt petroleumraffinaderier

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19.10-20.14 industri för stenkolsprodukter, industrigaser, färgämnen och andra organiska och oorganiska baskemikalier samt petroleumraffinaderier

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19.100-20.140 industri för stenkolsprodukter, industrigaser, färgämnen och andra organiska och oorganiska baskemikalier samt petroleumraffinaderier

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19.100-20.110 tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter samt industrigasframställning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

19.100-20.130 industri för stenkolsprodukter, industrigaser, färgämnen och andra organiska baskemikalier samt petroleumraffinaderier

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.1 provisionshandel utom med motorfordon

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.11 provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.110 provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.12 provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.120 provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.13 provisionshandel med virke och byggmaterial

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.130 provisionshandel med virke och byggmaterial

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.14 provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.141 provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.142 provisionshandel med kontorsutrustning och datorer

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.15 provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.150 provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.16 provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.160 provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.17 provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.170 provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.18 provisionshandel med annat specialsortiment

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.180 provisionshandel med annat specialsortiment

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.19 provisionshandel med blandat sortiment

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.190 provisionshandel med blandat sortiment

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.2 partihandel med jordbruksråvaror och levande djur

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.21 partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.210 partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.22 partihandel med blommor och växter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.220 partihandel med blommor och växter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.23+46.24 partihandel med levande djur, hudar, skinn och läder

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.23 partihandel med levande djur

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.230+46.240 partihandel med levande djur, hudar, skinn och läder

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.230 partihandel med levande djur

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.24 partihandel med hudar, skinn och läder

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.240 partihandel med hudar, skinn och läder

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.3 partihandel med livsmedel, drycker och tobak

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.31 partihandel med frukt och grönsaker

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.310 partihandel med frukt och grönsaker

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.32 partihandel med kött- och köttvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.320 partihandel med kött- och köttvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.33 partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.330 partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.34 partihandel med drycker

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.340 partihandel med drycker

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.35 partihandel med tobak

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.350 partihandel med tobak

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.36 partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.360 partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.37 partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.370 partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.38 partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.380 partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.39 icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.390 icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.4 partihandel med hushållsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.41 partihandel med textilier

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.410 partihandel med textilier

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.42 partihandel med kläder och skodon

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.420 partihandel med kläder och skodon

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.43 partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.431 partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.432 partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.433 partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.434 partihandel med elartiklar

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.435 partihandel med fotografiska och optiska produkter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.44 partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.440 partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.45 partihandel med parfym och kosmetika

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.450 partihandel med parfym och kosmetika

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.46 partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.460 partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.47 partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.470 partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.48 partihandel med ur och guldsmedsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.480 partihandel med ur och guldsmedsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.49 partihandel med andra hushållsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.491 partihandel med sport- och fritidsartiklar

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.492 partihandel med kontorsförbrukningsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.499 partihandel med övriga hushållsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.5 partihandel med informations- och kommunikationsutrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.51 partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.510 partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.52 partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.521 partihandel med elektronikkomponenter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.522 partihandel med teleprodukter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.6 partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.61 partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.610 partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.62 partihandel med verktygsmaskiner

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.620 partihandel med verktygsmaskiner

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.63 partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.630 partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.64 partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.64+46.65 partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner samt kontorsmöbler

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.640+46.650 partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner samt kontorsmöbler

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.640 partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.65 partihandel med kontorsmöbler

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.650 partihandel med kontorsmöbler

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.66 partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.660 partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.69 partihandel med andra maskiner och annan utrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.691 partihandel med mät- och precisionsinstrument

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.692 partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.699 partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.7 annan specialiserad partihandel

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.71 partihandel med bränslen

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.710 partihandel med bränslen

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.72 partihandel med metaller och metallmalmer

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.720 partihandel med metaller och metallmalmer

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.73 partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.731 partihandel med virke och andra byggmaterial

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.732 partihandel med sanitetsgods

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.74 partihandel med järnhandelsvaror och vvs-armatur

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.741 partihandel med järnhandelsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.742 partihandel med vvs-varor

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.75 partihandel med kemiska produkter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.750 partihandel med kemiska produkter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.76 partihandel med andra insatsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.761 partihandel med industriförnödenheter

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.762 partihandel med emballage

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.769 partihandel med övriga insatsvaror

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.77 partihandel med avfallsprodukter och skrot

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.771 partihandel med uttjänta fordon

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.772 partihandel med metallavfall och metallskrot

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.773 partihandel med avfall och skrot av icke-metall

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.9 övrig partihandel

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.90 övrig partihandel

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

46.900 övrig partihandel

I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till 19200 enligt SNI2007.

år

2011

Vid publiceringen av 2012 års uppgifter har 2011 års uppgifter korrigerats. Korrigeringen har störst påverkan på produktionsvärdet inom branscherna 26, 29 och 35 och lagerförändring inom bransch 29. Även tabellerna intäkter och kostnader för verksamhetsnivå påverkas i dessa branscher. Mer marginella förändringar återfinns även inom andra branscher.

tabellinnehåll: Nettoinvesteringar, mnkr , näringsgren SNI 2007: 01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

tabellinnehåll: Nettoomsättning, mnkr , näringsgren SNI 2007: 01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

tabellinnehåll: Nettoinvesteringar, mnkr , näringsgren SNI 2007: 02 skogsbruksföretag

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

tabellinnehåll: Nettoomsättning, mnkr , näringsgren SNI 2007: 02 skogsbruksföretag

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.