Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Industristatistik efter näringsgren SNI92. År 1990 - 1996

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
1998-10-14
Arbetsställen enligt industristatistiken:
antal
Arbetstimmar, 1000-tal, enligt industristatistiken:
1000-tal
Totala rörelseintäkter, tkr, enligt industristatistiken:
tkr
Saluvärde, tkr, enligt industristatistiken:
tkr
Intäkter av icke-industriell verksamhet, tkr, enligt industristatistiken:
tkr
Förädlingsvärde, tkr, enligt industristatistiken:
tkr
Förbrukad inköpt elenergi, mwh, enligt industristatistiken:
MWh
Arbetsställen enligt industristatistiken:
Kalenderåret
Arbetstimmar, 1000-tal, enligt industristatistiken:
Kalenderåret
Totala rörelseintäkter, tkr, enligt industristatistiken:
Kalenderåret
Saluvärde, tkr, enligt industristatistiken:
Kalenderåret
Intäkter av icke-industriell verksamhet, tkr, enligt industristatistiken:
Kalenderåret
Förädlingsvärde, tkr, enligt industristatistiken:
Kalenderåret
Förbrukad inköpt elenergi, mwh, enligt industristatistiken:
Kalenderåret
Arbetsställen enligt industristatistiken:
Flöde
Arbetstimmar, 1000-tal, enligt industristatistiken:
Flöde
Totala rörelseintäkter, tkr, enligt industristatistiken:
Flöde
Saluvärde, tkr, enligt industristatistiken:
Flöde
Intäkter av icke-industriell verksamhet, tkr, enligt industristatistiken:
Flöde
Förädlingsvärde, tkr, enligt industristatistiken:
Flöde
Förbrukad inköpt elenergi, mwh, enligt industristatistiken:
Flöde
Arbetsställen enligt industristatistiken:
Nej
Arbetstimmar, 1000-tal, enligt industristatistiken:
Nej
Totala rörelseintäkter, tkr, enligt industristatistiken:
Nej
Saluvärde, tkr, enligt industristatistiken:
Nej
Intäkter av icke-industriell verksamhet, tkr, enligt industristatistiken:
Nej
Förädlingsvärde, tkr, enligt industristatistiken:
Nej
Förbrukad inköpt elenergi, mwh, enligt industristatistiken:
Nej
Arbetsställen enligt industristatistiken:
Nej
Arbetstimmar, 1000-tal, enligt industristatistiken:
Nej
Totala rörelseintäkter, tkr, enligt industristatistiken:
Nej
Saluvärde, tkr, enligt industristatistiken:
Nej
Intäkter av icke-industriell verksamhet, tkr, enligt industristatistiken:
Nej
Förädlingsvärde, tkr, enligt industristatistiken:
Nej
Förbrukad inköpt elenergi, mwh, enligt industristatistiken:
Nej
SCB
NV0109A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Vissa näringsgrenar har slagits ihop med närmast närliggande näringsgren p.g.a.sekretess eller osäkerhet i materialet och redovisas därför som .. eller blank.