Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Spec a. Personalkostnader enligt Företagsstatistiken efter näringsgren SNI92 och resultaträkningsposter. År 1997 - 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2004-06-21
Personalkostnader enligt Företagsstatistiken, mnkr:
mnkr
Personalkostnader enligt Företagsstatistiken, mnkr:
Flöde
Personalkostnader enligt Företagsstatistiken, mnkr:
Löpande Priser
Personalkostnader enligt Företagsstatistiken, mnkr:
Nej
Personalkostnader enligt Företagsstatistiken, mnkr:
Nej
SCB
NV0109RA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifterna för åren 1997-2000 är reviderade 2003-06-25.

näringsgren SNI92

Vissa branscher har slagits samman med närliggande branscher p g a sekretess och redovisas därför som summan av två eller flera branscher