Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Resultaträkningsposter enligt Företagsstatistiken efter näringsgren SNI92. År 1997 - 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2004-06-21
Resultaträkningsposter enligt Företagsstatistiken, mnkr:
mnkr
Resultaträkningsposter enligt Företagsstatistiken, mnkr:
Flöde
Resultaträkningsposter enligt Företagsstatistiken, mnkr:
Löpande Priser
Resultaträkningsposter enligt Företagsstatistiken, mnkr:
Nej
Resultaträkningsposter enligt Företagsstatistiken, mnkr:
Nej
SCB
NV0109R3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listannettoomsättning exkl. punktskatter , förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning , övriga rörelseintäkter ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifterna för åren 1997-2000 är reviderade 2003-06-25.

näringsgren SNI92

Vissa branscher har slagits samman med närliggande branscher p g a sekretess och redovisas därför som summan av två eller flera branscher