Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnader för verksamhetsnivå enligt Företagsstatistiken efter näringsgren SNI92 och kostnadsslag. År 1997 - 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2005-02-23
Råvarukostnad, mnkr:
mnkr
Kostnad handelsvaror, mnkr:
mnkr
Lönekostnad, mnkr:
mnkr
Kostnad sociala avgifter, mnkr:
mnkr
Övriga personalkostnader, mnkr:
mnkr
Övriga externa kostnader, mnkr:
mnkr
Övriga rörelsekostnader, mnkr:
mnkr
Summa rörelsekostnader, mnkr:
mnkr
Råvarukostnad, mnkr:
Kalenderår
Kostnad handelsvaror, mnkr:
Kalenderår
Lönekostnad, mnkr:
Kalenderår
Kostnad sociala avgifter, mnkr:
Kalenderår
Övriga personalkostnader, mnkr:
Kalenderår
Övriga externa kostnader, mnkr:
Kalenderår
Övriga rörelsekostnader, mnkr:
Kalenderår
Summa rörelsekostnader, mnkr:
Kalenderår
Råvarukostnad, mnkr:
Flöde
Kostnad handelsvaror, mnkr:
Flöde
Lönekostnad, mnkr:
Flöde
Kostnad sociala avgifter, mnkr:
Flöde
Övriga personalkostnader, mnkr:
Flöde
Övriga externa kostnader, mnkr:
Flöde
Övriga rörelsekostnader, mnkr:
Flöde
Summa rörelsekostnader, mnkr:
Flöde
Råvarukostnad, mnkr:
Löpande Priser
Kostnad handelsvaror, mnkr:
Löpande Priser
Lönekostnad, mnkr:
Löpande Priser
Kostnad sociala avgifter, mnkr:
Löpande Priser
Övriga personalkostnader, mnkr:
Löpande Priser
Övriga externa kostnader, mnkr:
Löpande Priser
Övriga rörelsekostnader, mnkr:
Löpande Priser
Summa rörelsekostnader, mnkr:
Löpande Priser
Råvarukostnad, mnkr:
Nej
Kostnad handelsvaror, mnkr:
Nej
Lönekostnad, mnkr:
Nej
Kostnad sociala avgifter, mnkr:
Nej
Övriga personalkostnader, mnkr:
Nej
Övriga externa kostnader, mnkr:
Nej
Övriga rörelsekostnader, mnkr:
Nej
Summa rörelsekostnader, mnkr:
Nej
Råvarukostnad, mnkr:
Nej
Kostnad handelsvaror, mnkr:
Nej
Lönekostnad, mnkr:
Nej
Kostnad sociala avgifter, mnkr:
Nej
Övriga personalkostnader, mnkr:
Nej
Övriga externa kostnader, mnkr:
Nej
Övriga rörelsekostnader, mnkr:
Nej
Summa rörelsekostnader, mnkr:
Nej
SCB
NV0109K1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifterna för åren 1997-2000 är reviderade 2003-06-25.
Vissa branscher har slagits samman med närliggande branscher p g a sekretess och redovisas därför som summan av två eller flera branscher