Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Intäkter för verksamhetsnivå enligt Företagsstatistiken efter näringsgren SNI92 och intäktsslag. År 1997 - 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2005-02-23
Intäkt industriell produktion, mnkr:
mnkr
Intäkt handel, mnkr:
mnkr
Intäkt övrig verksamhet, mnkr:
mnkr
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
mnkr
Lagerförändring, mnkr:
mnkr
Aktiverat arbete, mnkr:
mnkr
Summa rörelseintäkter, mnkr:
mnkr
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Kalenderår
Intäkt handel, mnkr:
Kalenderår
Intäkt övrig verksamhet, mnkr:
Kalenderår
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Kalenderår
Lagerförändring, mnkr:
Kalenderår
Aktiverat arbete, mnkr:
Kalenderår
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Kalenderår
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Flöde
Intäkt handel, mnkr:
Flöde
Intäkt övrig verksamhet, mnkr:
Flöde
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Flöde
Lagerförändring, mnkr:
Flöde
Aktiverat arbete, mnkr:
Flöde
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Flöde
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Löpande Priser
Intäkt handel, mnkr:
Löpande Priser
Intäkt övrig verksamhet, mnkr:
Löpande Priser
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Löpande Priser
Lagerförändring, mnkr:
Löpande Priser
Aktiverat arbete, mnkr:
Löpande Priser
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Löpande Priser
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Nej
Intäkt handel, mnkr:
Nej
Intäkt övrig verksamhet, mnkr:
Nej
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Lagerförändring, mnkr:
Nej
Aktiverat arbete, mnkr:
Nej
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Nej
Intäkt handel, mnkr:
Nej
Intäkt övrig verksamhet, mnkr:
Nej
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Lagerförändring, mnkr:
Nej
Aktiverat arbete, mnkr:
Nej
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Nej
SCB
NV0109I1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifterna för åren 1997-2000 är reviderade 2003-06-25.
Vissa branscher har slagits samman med närliggande branscher p g a sekretess och redovisas därför som summan av två eller flera branscher