Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Basfakta för verksamhetsnivå enligt Företagsstatistiken efter region och näringsgren SNI92. År 1997 - 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2004-07-16
Antal arbetsställen:
antal
Anställda:
antal
Lönekostnader, mnkr:
mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Nettoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Antal arbetsställen:
Kalenderår
Anställda:
Kalenderår
Lönekostnader, mnkr:
Kalenderår
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Nettoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Antal arbetsställen:
Flöde
Anställda:
Medel
Lönekostnader, mnkr:
Flöde
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Lönekostnader, mnkr:
Löpande Priser
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Nettoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Antal arbetsställen:
Nej
Anställda:
Nej
Lönekostnader, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Antal arbetsställen:
Nej
Anställda:
Nej
Lönekostnader, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
SCB
NV0109L1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan10-14 gruvor och mineralutvinningsind , 15+16 livsmedels-, dryckesvaru-, o tobaksind , 17-19 textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

näringsgren SNI92

Vissa kombinationer av län och bransch kan ej redovisas på grund av sekretess.

näringsgren SNI92

Vissa kombinationer av län och bransch kan ej redovisas på grund av sekretess.

näringsgren SNI92

Vissa kombinationer av län och bransch kan ej redovisas på grund av sekretess.

näringsgren SNI92

Vissa kombinationer av län och bransch kan ej redovisas på grund av sekretess.

näringsgren SNI92

Vissa kombinationer av län och bransch kan ej redovisas på grund av sekretess.

tabellinnehåll

Bruttoinvesteringar, mnkr

Bruttoinvesteringar avser årets anskaffningar av materiella anläggningstillgångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på anläggningstillgångarna.

Nettoinvesteringar, mnkr

Nettoinvesteringar avser årets anskaffningar minus årets avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Avyttringar avser den intäkt som erhållits vid försäljning av anläggningstillgången.