Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Basfakta företag enligt Företagsstatistiken efter näringsgren SNI92. År 1997 - 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2005-04-20
Antal företag:
antal
Antal anställda:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Produktionsvärde, mnkr:
mnkr
Förädlingsvärde, mnkr:
mnkr
Summa tillgångar, mnkr:
mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Nettoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Antal företag:
Kalenderår
Antal anställda:
Kalenderår
Nettoomsättning, mnkr:
Kalenderår
Produktionsvärde, mnkr:
Kalenderår
Förädlingsvärde, mnkr:
Kalenderår
Summa tillgångar, mnkr:
Kalenderår
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Nettoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Antal företag:
Flöde
Antal anställda:
Medel
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Produktionsvärde, mnkr:
Flöde
Förädlingsvärde, mnkr:
Flöde
Summa tillgångar, mnkr:
Stock
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Produktionsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Förädlingsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Summa tillgångar, mnkr:
Löpande Priser
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Nettoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
SCB
NV0109G1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifterna för åren 1997-2000 är reviderade 2003-06-25.
Vissa branscher har slagits samman med närliggande branscher p g a sekretess och redovisas därför som summan av två eller flera branscher

tabellinnehåll

Produktionsvärde, mnkr

Produktionsvärde avser den faktiska produktionen utförd av företagen. Värdet baseras på nettoomsättningen justerat för förändringar av lager och pågående arbete, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter exkl. bidrag, kursvinster och reavinster samt inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror).

Förädlingsvärde, mnkr

Förädlingsvärdet definieras som produktionsvärdet minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter eller inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror).

Bruttoinvesteringar, mnkr

Bruttoinvesteringar avser årets anskaffningar av materiella anläggningstillgångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på anläggningstillgångarna.

Nettoinvesteringar, mnkr

Nettoinvesteringar avser årets anskaffningar minus årets avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Avyttringar avser den intäkt som erhållits vid försäljning av anläggningstillgången.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 01 jordbruk och serviceföretag till jordbruk

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02 skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.0 skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.01 skogsbruksföretag

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.011 skogsägare; producenter av skog på rot, leveransvirke

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.011-02.019 skogsbruksföretag

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.012 skogsvårdsföretag

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.013 avverkningsföretag

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.014 skogsfröplantager och skogsplantskolor

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.019 övriga skogsbruksföretag

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.02 serviceföretag till skogsbruk

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.021 virkesmätningsföreningar

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 02.029 övriga serviceföretag till skogsbruk

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05 fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.0 fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.01 fiskare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.011 trålfiskare, i saltvatten

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.012 övriga saltvattensfiskare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.013 sötvattensfiskare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.02 vattenbrukare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.021 matfiskodlare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.022 sättfiskodlare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.023 kräftdjursodlare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.023+05.024 kräft- samt blötdjursodlare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.024 blötdjursodlare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: 05.025 vattenväxtodlare

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.

tabellinnehåll: Antal företag , näringsgren SNI92: A-OexklJ+L samtliga näringsgrenar (exkl J+L+P+Q)

Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i Företagsstatistiken.