Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002. År 2003 - 2008

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2010-06-03
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
mnkr
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
År
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Flöde
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Löpande Priser
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Nej
Resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Nej
SCB
NV0109O7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listannettoomsättning exkl. punktskatter , övriga rörelseintäkter , förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns