Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Regionala investeringsposter för verksamhetsnivå enligt Företagens ekonomi efter region (län) och näringsgren SNI 2002. År 2003 - 2008

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2010-06-03
Investeringsposter, mnkr:
mnkr
Investeringsposter, mnkr:
År
Investeringsposter, mnkr:
Flöde
Investeringsposter, mnkr:
Löpande Priser
Investeringsposter, mnkr:
Nej
Investeringsposter, mnkr:
Nej
SCB
NV0109B9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan10-14 gruvor och mineralutvinningsindustri , 15+16 livsmedels-, dryckesvaru-, och tobaksindustri , 17-19 textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanbruttoinvesteringar maskiner och inventarier , bruttoinvesteringar byggnader , bruttoinvesteringar mark ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifterna i tabellen för år 2007 har tidigare varit felaktiga. Korrigerade uppgifter publicerades måndagen den 12 april 2010.