Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Intäkter för verksamhetsnivå enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002 och intäktsslag. År 2003 - 2008

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2010-06-03
Intäkt industriell produktion, mnkr:
mnkr
Intäkt av handel, mnkr:
mnkr
Intäkt av övrig verksamhet, mnkr:
mnkr
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
mnkr
Lagerförändring, mnkr:
mnkr
Aktiverat arbete, mnkr:
mnkr
Summa rörelseintäkter, mnkr:
mnkr
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Kalenderår
Intäkt av handel, mnkr:
Kalenderår
Intäkt av övrig verksamhet, mnkr:
Kalenderår
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Kalenderår
Lagerförändring, mnkr:
Kalenderår
Aktiverat arbete, mnkr:
Kalenderår
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Kalenderår
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Flöde
Intäkt av handel, mnkr:
Flöde
Intäkt av övrig verksamhet, mnkr:
Flöde
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Flöde
Lagerförändring, mnkr:
Flöde
Aktiverat arbete, mnkr:
Flöde
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Flöde
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Löpande Priser
Intäkt av handel, mnkr:
Löpande Priser
Intäkt av övrig verksamhet, mnkr:
Löpande Priser
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Löpande Priser
Lagerförändring, mnkr:
Löpande Priser
Aktiverat arbete, mnkr:
Löpande Priser
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Löpande Priser
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Nej
Intäkt av handel, mnkr:
Nej
Intäkt av övrig verksamhet, mnkr:
Nej
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Lagerförändring, mnkr:
Nej
Aktiverat arbete, mnkr:
Nej
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Intäkt industriell produktion, mnkr:
Nej
Intäkt av handel, mnkr:
Nej
Intäkt av övrig verksamhet, mnkr:
Nej
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Lagerförändring, mnkr:
Nej
Aktiverat arbete, mnkr:
Nej
Summa rörelseintäkter, mnkr:
Nej
SCB
NV0109U7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Intäkt industriell produktion, mnkr

Värden för SNI 01-05 ingår ej i variablerna; Intäkt industriell produktion, Intäkt av handel eller Intäkt av övrig verksamhet.

Intäkt av handel, mnkr

Värden för SNI 01-05 ingår ej i variablerna; Intäkt industriell produktion, Intäkt av handel eller Intäkt av övrig verksamhet.

Intäkt av övrig verksamhet, mnkr

Värden för SNI 01-05 ingår ej i variablerna; Intäkt industriell produktion, Intäkt av handel eller Intäkt av övrig verksamhet.