Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Spec b. Resultat från finansiella investeringar enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002 och resultaträkningsposter. År 2003 - 2006

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2010-06-03
Resultat från finansiella investeringar enligt Företagens ekonomi, mnkr:
mnkr
Resultat från finansiella investeringar enligt Företagens ekonomi, mnkr:
År
Resultat från finansiella investeringar enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Flöde
Resultat från finansiella investeringar enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Löpande Priser
Resultat från finansiella investeringar enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Nej
Resultat från finansiella investeringar enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Nej
SCB
NV0109O9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanutdelning på aktier och andelar , valutakursvinster , valutakursförluster ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

År 2007-2009 redovisas inte på grund av brister i det underliggande materialet.