Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Spec c. Bokslutsdispositioner enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002 och resultaträkningsposter. År 2003 - 2006

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2010-06-03
Bokslutsdispositioner enligt Företagens ekonomi, mnkr:
mnkr
Bokslutsdispositioner enligt Företagens ekonomi, mnkr:
År
Bokslutsdispositioner enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Flöde
Bokslutsdispositioner enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Löpande Priser
Bokslutsdispositioner enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Nej
Bokslutsdispositioner enligt Företagens ekonomi, mnkr:
Nej
SCB
NV0109Q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

År 2007-2009 redovisas inte på grund av brister i det underliggande materialet.