Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Basfakta företag enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002 och storleksklass. År 2003 - 2008

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2010-06-03
Antal företag:
antal
Anställda:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Produktionsvärde, mnkr:
mnkr
Förädlingsvärde, mnkr:
mnkr
Summa tillgångar, mnkr:
mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Nettoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Antal företag:
Kalenderår
Anställda:
Kalenderår
Nettoomsättning, mnkr:
Kalenderår
Produktionsvärde, mnkr:
Kalenderår
Förädlingsvärde, mnkr:
Kalenderår
Summa tillgångar, mnkr:
Kalenderår
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Nettoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Antal företag:
Flöde
Anställda:
Medel
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Produktionsvärde, mnkr:
Stock
Förädlingsvärde, mnkr:
Stock
Summa tillgångar, mnkr:
Stock
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Produktionsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Förädlingsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Summa tillgångar, mnkr:
Löpande Priser
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Nettoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Antal företag:
Nej
Anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Antal företag:
Nej
Anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
SCB
NV0109N1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan01-05 jordbruk, jakt och skogsbruk, fiske , 10-14 gruvor och mineralutvinningsindustri , 15+16 livsmedels-, dryckesvaru-, och tobaksindustri ,

Valda 0 Totalt 38

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Nettoomsättning, mnkr

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

Bruttoinvesteringar, mnkr

Tabelluppgifterna för bruttoinvesteringar och nettoinvesteringar 2007 har tidigare varit felaktiga. Korrigerade uppgifter publicerades måndagen den 12 april 2010.

Bruttoinvesteringar, mnkr

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

Nettoinvesteringar, mnkr

Tabelluppgifterna för bruttoinvesteringar och nettoinvesteringar 2007 har tidigare varit felaktiga. Korrigerade uppgifter publicerades måndagen den 12 april 2010.