Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Basfakta företag enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002. År 2003 - 2008

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2010-06-03
Antal företag:
antal
Antal anställda:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Produktionsvärde, mnkr:
mnkr
Förädlingsvärde, mnkr:
mnkr
Summa Tillgångar, mnkr:
mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Nettoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Antal företag:
Kalenderår
Antal anställda:
Kalenderår
Nettoomsättning, mnkr:
Kalenderår
Produktionsvärde, mnkr:
Kalenderår
Förädlingsvärde, mnkr:
Kalenderår
Summa Tillgångar, mnkr:
Kalenderår
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Nettoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Antal företag:
Flöde
Antal anställda:
Medel
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Produktionsvärde, mnkr:
Stock
Förädlingsvärde, mnkr:
Stock
Summa Tillgångar, mnkr:
Stock
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Produktionsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Förädlingsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Summa Tillgångar, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Summa Tillgångar, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
SCB
NV0109O1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Bruttoinvesteringar, mnkr

Tabelluppgifterna för bruttoinvesteringar och nettoinvesteringar 2007 har tidigare varit felaktiga. Korrigerade uppgifter publicerades måndagen den 12 april 2010.

Nettoinvesteringar, mnkr

Tabelluppgifterna för bruttoinvesteringar och nettoinvesteringar 2007 har tidigare varit felaktiga. Korrigerade uppgifter publicerades måndagen den 12 april 2010.

tabellinnehåll: Bruttoinvesteringar, mnkr , näringsgren SNI 2002: 01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

tabellinnehåll: Nettoomsättning, mnkr , näringsgren SNI 2002: 01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

tabellinnehåll: Bruttoinvesteringar, mnkr , näringsgren SNI 2002: 02 skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

tabellinnehåll: Nettoomsättning, mnkr , näringsgren SNI 2002: 02 skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.