Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Basfakta för verksamhetsnivå enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002. År 2003 - 2008

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2010-06-03
Anställda:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Produktionsvärde, mnkr:
mnkr
Förädlingsvärde, mnkr:
mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Nettoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Anställda:
Kalenderår
Nettoomsättning, mnkr:
Kalenderår
Produktionsvärde, mnkr:
Kalenderår
Förädlingsvärde, mnkr:
Kalenderår
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Nettoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Anställda:
Medel
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Produktionsvärde, mnkr:
Flöde
Förädlingsvärde, mnkr:
Flöde
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Produktionsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Förädlingsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Nettoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
SCB
NV0109U1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll: Nettoinvesteringar, mnkr , näringsgren SNI 2002: 01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

tabellinnehåll: Nettoomsättning, mnkr , näringsgren SNI 2002: 01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

tabellinnehåll: Nettoinvesteringar, mnkr , näringsgren SNI 2002: 02 skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.

tabellinnehåll: Nettoomsättning, mnkr , näringsgren SNI 2002: 02 skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk

Investeringsposter för SNI 01-02 publiceras ej från årgång 2008 och framåt på grund av alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.