Statistikdatabasen
Produktionsindex över näringslivet, 2010=100, efter näringsgren SNI 2007. Månad 2000M01 - 2017M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 212 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2017-08-10. I samband med publiceringen av juni 2017 korrigerades månadsindex för januari till mars 2017. Kvartal 1 som helhet har korrigerats marginellt.
Uppgifterna i tabellen reviderades 2013-03-15 i samband med ny säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell för Tjänsteproduktionsindex. Samtidigt genomfördes ett byte av referensår.
Uppgifter för industriproduktionen har korrigerats 2013-09-20 avseende juli månad
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2017-10-09
Kontakt
Tobias Fagerberg, SCB
+46 010-479 60 37
Tobias.Fagerberg@scb.se

Enhet
Fasta priser:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
index
Säsongsrensad:
index
Trend:
index
Datatyp
Fasta priser:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Flöde
Säsongsrensad:
Flöde
Trend:
Flöde
Pristyp
Fasta priser:
Fasta Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Säsongsrensad:
Fasta Priser
Trend:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Ja
Säsongsrensad:
Ja
Trend:
Ja
Säsongsrensad
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Nej
Säsongsrensad:
Ja
Trend:
Nej
Bastid
Fasta priser:
2010
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
2010
Säsongsrensad:
2010
Trend:
2010
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0004AA