Statistikdatabasen
Kvartalsutfall för kommunal förvaltning. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

delsektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kommunal förvaltning innefattar primärkommuner, kommunalförbund och regioner.
Stora och mellanstora primärkommuner (över 30 000 invånare) och samtliga regioner – baseras på insamlade kvartalsuppgifter om inkomster och utgifter.
Övriga enheter inom kommunal förvaltning avser mindre primärkommuner (färre än 30 000 invånare), kommunalförbund samt ett antal företag klassade inom kommunal förvaltning – estimeras.
Under rubriken Aktuellt finns en metodbeskrivning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-31
Kontakt
Johan Norberg, SCB
+46 010-479 67 65
johan.norberg@scb.se

Enhet
Total inkomster/inflöde:
miljoner kronor
Totala utgifter/utflöde:
miljoner kronor
Periodens resultat:
miljoner kronor
Datatyp
Total inkomster/inflöde:
Flöde
Totala utgifter/utflöde:
Flöde
Periodens resultat:
Flöde
Pristyp
Total inkomster/inflöde:
Löpande Priser
Totala utgifter/utflöde:
Löpande Priser
Periodens resultat:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Total inkomster/inflöde:
Nej
Totala utgifter/utflöde:
Nej
Periodens resultat:
Nej
Säsongsrensad
Total inkomster/inflöde:
Nej
Totala utgifter/utflöde:
Nej
Periodens resultat:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002SR