Statistikdatabasen
Offentliga bolags skulder, i procent av BNP (som överstiger 0,01 procent av BNP). År 2013 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av bolag Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

BNP avser siffror publicerade den 29 november 2019
Finansiell verksamhet avser bransch SNI 64 Finansiella tjänster, SNI 65 Försäkring och SNI 66 Stödtjänster till SNI 64 och 65.

Riksbanken ingår inte.

Bolag som ingår i offentlig förvaltning ingår inte.

Endast bolag som har skulder på minst 0,01 procent av BNP ingår.

BNP avser siffror publicerade den 29 november 2017.

Delstatlig förvaltning existerar inte i Sverige.

Bolag ägda av Sociala trygghetsfonder (AP-fonderna) kunde inte särredovisas år 2013, utan ingår tillsammans med Statlig förvaltning.
Under rubriken Aktuellt finns en metodbeskrivning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-20
Kontakt
Johan Norberg, SCB
+46 010-479 67 65
johan.norberg@scb.se

Enhet
Offentliga bolags skulder, i procent av BNP (som överstiger 0,01 procent av BNP):
procent
Datatyp
Offentliga bolags skulder, i procent av BNP (som överstiger 0,01 procent av BNP):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Offentliga bolags skulder, i procent av BNP (som överstiger 0,01 procent av BNP):
Nej
Säsongsrensad
Offentliga bolags skulder, i procent av BNP (som överstiger 0,01 procent av BNP):
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002TV