Statistikdatabasen
Nödlidande lån för offentlig förvaltning i procent av BNP. År 2010 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

delsektor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

BNP avser siffror publicerade den 29 november 2019
Delstatlig förvaltning existerar inte i Sverige.
Kommunal förvaltning avser kommuner och regioner.
Nödlidande lån (avseende offentliga tillgångar): Ett lån är nödlidande när ränta eller avbetalningar är förfallna sedan 90 dagar eller mer, eller om räntebetalningar äldre än 90 dagar kapitaliserats, återfinansierats eller senarelagts enligt överenskommelse. Nödlidande ses även lån som inte passerat 90-dagarsgränsen men som ändå anses osäkra baserat på tillförlitlig information (såsom exempelvis att låntagaren gått i konkurs).
Under rubriken Aktuellt finns en metodbeskrivning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-31
Kontakt
Johan Norberg, SCB
+46 010-479 67 65
johan.norberg@scb.se

Enhet
Nödlidande lån för offentlig förvaltning:
procent
Datatyp
Nödlidande lån för offentlig förvaltning:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Nödlidande lån för offentlig förvaltning:
Nej
Säsongsrensad
Nödlidande lån för offentlig förvaltning:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002TZ