Statistikdatabasen
Budgetuppgifter för statlig förvaltning. Månad 2014M01 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

delsektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 80 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statsbudgeten innefattar siffror för statliga departement och dess myndigheter och baseras på insamlade månadsuppgifter för inkomster och utgifter.

Övriga statliga enheter avser enheter som inte är statliga i juridisk mening men klassificerade inom staten estimeras.
Under rubriken Aktuellt finns en metodbeskrivning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-30
Kontakt
Johan Norberg, SCB
+46 010-479 67 65
johan.norberg@scb.se

Enhet
Total inkomster/inflöde:
miljoner kronor
Totala utgifter/utflöde:
miljoner kronor
Periodens resultat:
miljoner kronor
Datatyp
Total inkomster/inflöde:
Flöde
Totala utgifter/utflöde:
Flöde
Periodens resultat:
Flöde
Pristyp
Total inkomster/inflöde:
Löpande Priser
Totala utgifter/utflöde:
Löpande Priser
Periodens resultat:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Total inkomster/inflöde:
Nej
Totala utgifter/utflöde:
Nej
Periodens resultat:
Nej
Säsongsrensad
Total inkomster/inflöde:
Nej
Totala utgifter/utflöde:
Nej
Periodens resultat:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002Q2