Statistikdatabasen
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar efter typ av investering (HK) och producentgrupp (HP). År 2001 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av investering Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

producentgrupp Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna för 2018 är baserade på preliminära årsberäkningar av nationalräkenskaperna.
Två prickar (..) betyder att uppgiften inte är tillgänglig eller är för osäker för att redovisas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-31
Kontakt
Fredrik Nilsson, SCB
+46 010-479 65 07
fredrik.nilsson@scb.se

Enhet
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
mnkr
Referenstid
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
Flöde
Pristyp
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002OP