Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar efter typ av investering (HK) och producentgrupp (HP). År 2001 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Runestav, SCB
+46 010-479 61 29
Ja
2023-03-31
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
mnkr
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
Flöde
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
Nej
Totala hälso- och sjukvårdsinvesteringar, mnkr:
Nej
SCB
000002OP
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHP.1-HP.7 Samtliga producenter , HP.1 Sjukhus , HP.2 Omvårdnad och särskilda boendeformer ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifterna för 2021 är baserade på preliminära årsberäkningar av nationalräkenskaperna. Två prickar (..) betyder att uppgiften inte är tillgänglig eller är för osäker för att redovisas.