Statistikdatabasen
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter efter hälso- och sjukvårdsändamål (HC) och producentgrupp (HP). År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hälso- och sjukvårdsändamål Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök

producentgrupp Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Klassifikationskoderna står för hälso- och sjukvårdsändamål (HC), finansiär (HF), producentgrupp (HP) och investeringar (HK).

De rehabiliterande sjukvårdstjänsterna (HC.2) går ej att särskilja från de botande sjukvårdstjänsterna (HC.1) i de svenska hälsoräkenskaperna, så de redovisas tillsammans. Dessa grupper redovisas även tillsammans i rapporteringen till OECD/Eurostat/WHO. Vissa uppgifter inom de botande sjukvårdstjänsterna inom öppenvård (HC.1.3) redovisas separat. Observera att även dessa poster inkluderar rehabilitering.
Uppgifterna för 2018 är baserade på preliminära årsberäkningar av nationalräkenskaperna.
Två prickar (..) betyder att uppgiften inte är tillgänglig eller är för osäker för att redovisas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-31
Kontakt
Fredrik Nilsson, SCB
+46 010-479 65 07
fredrik.nilsson@scb.se

Enhet
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
mnkr
Referenstid
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Flöde
Pristyp
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000TY