Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala hälso- och sjukvårdsutgifter efter hälso- och sjukvårdsändamål (HC) och finansiär (HF). År 2001 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Runestav, SCB
+46 010-479 61 29
Ja
2024-03-27
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
mnkr
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Flöde
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Löpande Priser
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Nej
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Nej
SCB
000001ZO
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHC.1+HC.2 Botande och rehabiliterande sjukvårdstjänster , HC.1.1+HC.2.1 - Botande och rehabiliterande sluten vård , HC.1.2+HC.2.2 - Botande och rehabiliterande dagsjukvård ,

Valda 0 Totalt 31

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHF.1-HF.3 Samtliga finansiärer , HF.1.1.1 Staten , HF.1.1.2.1 Kommuner ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Klassifikationskoderna står för hälso- och sjukvårdsändamål (HC), finansiär (HF), producentgrupp (HP) och investeringar (HK).

De rehabiliterande sjukvårdstjänsterna (HC.2) går ej att särskilja från de botande sjukvårdstjänsterna (HC.1) i de svenska hälsoräkenskaperna, så de redovisas tillsammans. Dessa grupper redovisas även tillsammans i rapporteringen till OECD/Eurostat/WHO. Vissa uppgifter inom de botande sjukvårdstjänsterna inom öppenvård (HC.1.3) redovisas separat. Observera att även dessa poster inkluderar rehabilitering.
Uppgifterna för 2022 är baserade på preliminära årsberäkningar av nationalräkenskaperna.