Statistikdatabasen
Hälso- och sjukvårdsutgifter i relation till BNP. År 2001 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna för 2018 är baserade på preliminära årsberäkningar av nationalräkenskaperna.
BNP till marknadspris för perioden 2001-2017 publicerades 2018-11-29
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-31
Kontakt
Fredrik Nilsson, SCB
+46 010-479 65 07
fredrik.nilsson@scb.se

Enhet
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
mnkr
BNP till marknadspris, mnkr:
mnkr
BNP relationstal, procent:
procent
Referenstid
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
BNP till marknadspris, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
BNP relationstal, procent:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Flöde
BNP till marknadspris, mnkr:
Flöde
BNP relationstal, procent:
Flöde
Pristyp
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Löpande Priser
BNP till marknadspris, mnkr:
Löpande Priser
BNP relationstal, procent:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Nej
BNP till marknadspris, mnkr:
Nej
BNP relationstal, procent:
Nej
Säsongsrensad
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Nej
BNP till marknadspris, mnkr:
Nej
BNP relationstal, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002P1