Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Hälso- och sjukvårdsutgifter i relation till BNP. År 2001 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Sofia Runestav, SCB
+46 010-479 61 29
Ja
2024-03-27
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
mnkr
BNP till marknadspris, mnkr:
mnkr
BNP relationstal, procent:
procent
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
BNP till marknadspris, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
BNP relationstal, procent:
1 januari - 31 december resp år
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Flöde
BNP till marknadspris, mnkr:
Flöde
BNP relationstal, procent:
Flöde
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Löpande Priser
BNP till marknadspris, mnkr:
Löpande Priser
BNP relationstal, procent:
Löpande Priser
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Nej
BNP till marknadspris, mnkr:
Nej
BNP relationstal, procent:
Nej
Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, mnkr:
Nej
BNP till marknadspris, mnkr:
Nej
BNP relationstal, procent:
Nej
SCB
000002P1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifterna för 2022 är baserade på preliminära årsberäkningar av nationalräkenskaperna. BNP till marknadspris för perioden 2001-2022 publicerades 2023-11-29.