Statistikdatabasen
Offentlig förvaltnings konsoliderade bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier. Kvartal 1996K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 98 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-30
Kontakt
Marcus Otterström, SCB
+46 010-479 42 24
marcus.otterstrom@scb.se

Enhet
Ställningsvärden:
mnkr
Referenstid
Ställningsvärden:
Under kvartalet
Datatyp
Ställningsvärden:
Stock
Kalenderkorrigerad
Ställningsvärden:
Nej
Säsongsrensad
Ställningsvärden:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002KJ