Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS95) efter region, tabellinnehåll och år

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Torkel Brinkenfeldt, SCB
+46 010-479 46 59
Ja
2016-07-08
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
BRP, volymutveckling i procent:
procent
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
tkr
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
tkr
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
1000-tal
Löner, löpande priser, mnkr:
mnkr
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
BRP, volymutveckling i procent:
Under kalenderåret
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Löner, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
BRP, volymutveckling i procent:
Flöde
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Flöde
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Flöde
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Flöde
Löner, löpande priser, mnkr:
Flöde
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
BRP, volymutveckling i procent:
Fasta Priser
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
Löner, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP, volymutveckling i procent:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP, volymutveckling i procent:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
SCB
NR0105A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1993 , 1994 , 1995 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2016-07-08: Uppgifter avseende volymutvecklingen för åren 1993–2011 har korrigerats. Uppgifter för riket är oförändrade.

tabellinnehåll

BRP, volymutveckling i procent

Ett tidsseriebrott föreligger mellan åren 1999 och 2000 vilket medför att volymtal för 2000 ej kan tas fram.

tabellinnehåll: BRP per invånare, löpande priser, tkr , år: 2009

2013-02-19. BRP för 2009 har korrigerats.

tabellinnehåll: BRP, löpande priser, mnkr , år: 2009

2013-02-19. BRP för 2009 har korrigerats.

tabellinnehåll: BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr , år: 2009

2013-02-19. BRP för 2009 har korrigerats.

tabellinnehåll: BRP, volymutveckling i procent , år: 2009

2013-02-19. BRP för 2009 har korrigerats.

tabellinnehåll: BRP per invånare, löpande priser, tkr , år: 2010

2013-02-19 BRP för 2010 har korrigerats.

tabellinnehåll: BRP, löpande priser, mnkr , år: 2010

2013-02-19 BRP för 2010 har korrigerats.

tabellinnehåll: BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr , år: 2010

2013-02-19 BRP för 2010 har korrigerats.

tabellinnehåll: BRP, volymutveckling i procent , år: 2010

2013-02-19 BRP för 2010 har korrigerats.

region

03 Uppsala län

Heby kommun bytte länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län, 2007-01-01. Från och med publiceringen 2007-12-19 redovisas Heby kommun under sin nya länstillhörighet. Ändringen omfattar hela tidsserien, d.v.s. 1993 och framåt.

19 Västmanlands län

Heby kommun bytte länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län, 2007-01-01. Från och med publiceringen 2007-12-19 redovisas Heby kommun under sin nya länstillhörighet. Ändringen omfattar hela tidsserien, d.v.s. 1993 och framåt.

90 Extra region

Delar av det ekonomiska territoriet vilka inte direkt kan knytas till en enskild region, t ex ambassader och konsulat.