Statistikdatabasen
Nationalräkenskaper, BNP-indikator (ENS2010), volymförändring . Kvartal 2016k1 - 2020k2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

BNP, marknadspris Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Serierna visar indikatorns resultat vid första publicering och revideras ej. Utfall för perioder där ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaper publicerats är därför inte aktuella. Utvecklingstal för perioden 2016-2019 är resultat från interna tester som publiceras för att ge en bild av förväntad träffsäkerhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-05
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
procent
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
procent
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Referenstid
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Kvartal
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
Kvartal
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Datatyp
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
Flöde
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
Ja
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Säsongsrensad
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Ja
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
Nej
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Bastid
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
2010
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004HH