Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nationalräkenskaper, BNP-indikator (ENS2010), volymförändring . Kvartal 2016K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-07-28
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
procent
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
procent
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Kvartal
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
Kvartal
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
Flöde
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Flöde
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
Ja
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Ja
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
Nej
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent:
2010
SCB
000004HH
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2016K1 , 2016K2 , 2016K3 ,

Valda 1 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Serierna visar indikatorns resultat vid första publicering och revideras ej. Utfall för perioder där ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaper publicerats är därför inte aktuella. Utvecklingstal för perioden 2016–2019 är resultat från interna tester som publiceras för att ge en bild av förväntad träffsäkerhet.