Statistikdatabasen
Nationalräkenskaper, BNP (ENS2010), volymförändring. Kvartal 1993K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 110 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent , kvartal: 2020K2
Sveriges BNP minskade med 8,3 procent andra kvartalet 2020

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 8,3 procent andra kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2020. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2019 minskade BNP med 7,7 procent.

Hushållens konsumtionsutgifter minskade med 7,7 procent medan offentliga konsumtionsutgifter minskade med 2,4 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Lagerinvesteringar ökade BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter andra kvartalet. Fasta bruttoinvesteringar sjönk med 4,5 procent. Exporten minskade med 18,2 och importen minskade med 12,9 procent. Produktionen inom näringslivet minskade med 9,8 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. De varuproducerande branscherna sjönk med 14,4 och de tjänsteproducerande branscherna sjönk med 7,4 procent. Arbetsinsatsen i hela ekonomin mätt i antalet arbetade timmar minskade med 7,2 procent säsongrensat. Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade också med 1,4 procent jämfört med kvartalet innan.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-28
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
procent
Referenstid
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Kvartal
Datatyp
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Flöde
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Ja
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Säsongsrensad
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Ja
Skapad datum
2020-09-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103A!