Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nationalräkenskaper, BNP (ENS2010), volymförändring. Kvartal 1993K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-29
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
procent
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Kvartal
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Flöde
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Flöde
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Ja
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent:
Ja
SCB
NR0103A!
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBNP, marknadspris , Import, varor och tjänster , Hushållens konsumtion ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1993K1 , 1993K2 , 1993K3 ,

Valda 1 Totalt 122

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2023-03-06: Nationalräkenskaperna fjärde kvartalet 2022 har korrigerats jämförts med publiceringen den 28 februari. Orsaken är en sent inkommen uppdatering avseende utrikeshandeln som påverkar vissa komponenter i beräkningen av BNP.

tabellinnehåll: Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent , kvartal: 2023K2

Sveriges BNP minskade med 0,8 procent andra kvartalet 2023

Sveriges BNP minskade med 0,8 procent andra kvartalet 2023, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2022 minskade BNP med 1,0 procent.

Hushållens konsumtionsutgifter minskade med 0,2 procent och offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,5 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Lagerinvesteringarna drog ned BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter. Fasta bruttoinvesteringar var oförändrade. Exporten minskade med 0,8 och importen ökade med 0,1 procent. Näringslivets förädlingsvärde minskade med 1,1 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. De varuproducerande branscherna minskade med 0,8 procent och de tjänsteproducerande minskade med 1,2 procent. Arbetsinsatsen i hela ekonomin mätt i antalet arbetade timmar minskade med 0,8 procent säsongrensat. Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,4 procent.