Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Pensioner (ENS2010) efter pensionssystem och variabel. År 2012 - 2020

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Michael Wolf, SCB
+46 010-479 46 59
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2022-12-29
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
mnkr
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
mnkr
Löpande priser, mnkr:
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
Löpande Priser
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
Löpande Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
Nej
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
Nej
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
Nej
SCB
0000027A
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanA Privata, avgiftsbestämda system , B Privata, förmånsbestämda system och andra ej avgiftsbestämda system , C Privata, fonderade system (A+B) ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanAFL63LS 1 Pensionsrätter, ingående balans, 1:a januari , D61 2 Ökning av pensionsrätter p.g.a. sociala avgifter , D6111 2.1 Arbetsgivares faktiska sociala avgifter ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Variabler AFL63LS, D6121, D6141, D61SC, D6191, D8, D81, D82, K5, K7 och AFL63LE i pensionssystem G och H ingår ej i nationalräkenskapernas huvudkonton. Redovisningen i tabellen omfattar svenska pensionsåtaganden avseende tjänstepensioner och det allmänna pensionssystemet men inte frivilliga individuella pensionsavtal. Sammanställningen är en del av rapporteringen till EU:s statistikorgan Eurostat. Det är en särskild redovisning där även skulder som normalt inte omfattas av finansräkenskaperna tas med. Syftet med sammanställningen är att underlätta jämförelser mellan länder. Observera att denna redovisning av pensioner inte är helt jämförbar med motsvarande information från svenska försäkringsbolag och myndigheter. 2021-03-18: K5 9 ”Förändringar i rätter p.g.a. andra volymförändringar” och AFL63LE 10 ”Pensionsrätter, utgående balans, 31:a december” har korrigerats i pensionssystem H ”Offentlig förvaltning, pensionssystem inom sociala trygghetsfonder” för 2018 och 2019.