Statistikdatabasen
Pensioner (ENS2010) efter pensionssystem och variabel. År 2012 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

pensionssystem Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

variabel Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Variabler AFL63LS, D6121, D6141, D61SC, D6191, D8, D81, D82, K5, K7 och AFL63LE i pensionssystem G och H ingår ej i nationalräkenskapernas huvudkonton.
Redovisningen i tabellen omfattar svenska pensionsåtaganden avseende tjänstepensioner och det allmänna pensionssystemet men inte frivilliga individuella pensionsavtal. Sammanställningen är en del av rapporteringen till EU:s statistikorgan Eurostat. Det är en särskild redovisning där även skulder som normalt inte omfattas av finansräkenskaperna tas med. Syftet med sammanställningen är att underlätta jämförelser mellan länder. Observera att denna redovisning av pensioner inte är helt jämförbar med motsvarande information från svenska försäkringsbolag och myndigheter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-19
Kontakt
Michael Wolf, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se

NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
mnkr
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
mnkr
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
Löpande Priser
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
Nej
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Löpande priser, -1 procent i mnkr:
Nej
Löpande priser, +1 procent i mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000027A