Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Balansräkningar (ENS2010), utgående balans, netto, löpande priser i mnkr efter institutionell sektor och tillgångsslag. År 1980 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jonas Holm, SCB
+46 010-479 41 78
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-09-21
Utgående balans, mnkr:
mnkr
Utgående balans, mnkr:
31 december
Utgående balans, mnkr:
Stock
Utgående balans, mnkr:
Löpande Priser
Utgående balans, mnkr:
Nej
Utgående balans, mnkr:
Nej
SCB
000000KI
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanS1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella bolag , S12 Finansiella bolag ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanA Tillgångar, totalt (icke-finansiella och finansiella tillgångar) , AN Icke-finansiella tillgångar, totalt , AN1 Producerade icke-finansiella tillgångar, totalt ,

Valda 0 Totalt 74

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Dokumentation: Dokumentation av Nationalförmögenheten och Nationella Balansräkningar. Där beskrivs bakgrund, källor och beräkningsmetoder för tabellen.