Statistikdatabasen
Multifaktorproduktivitet, MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde efter näringsgren SNI 2007 och delkomponenter. År 1993 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 55 Valda

Sök

delkomponenter Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-24
Kontakt
Torkel Brinkenfeldt, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
procentenheter
Referenstid
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
Under året
Datatyp
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
Flöde
Kalenderkorrigerad
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
Nej
Säsongsrensad
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004NB