Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyckeltal för inkomstutveckling, sparkvot, skuldkvot, räntekvot efter sektor och indikator. År 1950 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-11-29
Nyckeltal för inkomstutveckling:
procent
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Under året
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Löpande Priser
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Nej
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Nej
SCB
0000011H
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanDisponibel inkomst, netto, nominella värden, procentuell utveckling, årstakt , Disponibel inkomst, netto, reala värden, procentuell utveckling, årstakt , Sparkvot, netto ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1950 , 1951 , 1952 ,

Valda 1 Totalt 73

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2023-03-06: Tabellen har uppdaterats efter ordinarie publicering: för sektor S14+15 Hushåll och HIO och S14 Hushåll har nyckeltalen Disponibel inkomst, procentuell utveckling nominella värden och procentuell utveckling Disponibel inkomst, reala värden samt Sparkvot, netto exkl. tjänste- och premiepensioner korrigerats för perioden 2022.