Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

BNP från användningssidan, försörjningsbalans efter användning, aggregerad. År 1950 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-05-30
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
mnkr
Prisförändring, procent:
procent
Volymförändring, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Under kalenderåret
Prisförändring, procent:
Under kalenderåret
Volymförändring, procent:
Under kalenderåret
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Flöde
Prisförändring, procent:
Flöde
Volymförändring, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Nej
Prisförändring, procent:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Nej
Prisförändring, procent:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
2020
SCB
000004BZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBNP till marknadspris , import av varor och tjänster , hushållens konsumtionsutgifter; inkl icke-vinstdrivande organisationer ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1950 , 1951 , 1952 ,

Valda 1 Totalt 73

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2024-05-30: Nationalräkenskaperna har reviderats till följd av en allmän översyn av tidsserien. Reviderade serier finns tillgängliga för åren och kvartalen 1993–2024kv1. Serierna kommer att kompletteras med uppgifter för åren och kvartalen före 1993 i samband med publiceringen av kvartal 1 2025, i maj 2025. 2024-05-30: Ett fel i beräkningen av export och import i löpande priser för referensåret 2022 har upptäckts och kommer att rättas vid nästa tillfälle som tidsserierna öppnas för revideringar.