Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Stock av fast realkapital, netto 1 januari respektive år (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007 och tillgångsslag. År 1993 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-05-30
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2015, mnkr:
mnkr
Prisförändring, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
1 januari respektive år
Fasta priser referensår 2015, mnkr:
1 januari respektive år
Prisförändring, procent:
1 januari respektive år
Löpande priser, mnkr:
Stock
Fasta priser referensår 2015, mnkr:
Stock
Prisförändring, procent:
Stock
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2015, mnkr:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2015, mnkr:
Nej
Prisförändring, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2015, mnkr:
Nej
Prisförändring, procent:
Nej
Fasta priser referensår 2015, mnkr:
2015
SCB
000004CA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0002 hela ekonomin, totalt , 0035 näringslivet totalt , A01-F43 varuproducenter ,

Valda 0 Totalt 86

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1 Samtliga fasta tillgångar , 1.1 Byggnader och anläggningar , 1.1.1 Bostäder ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1993 , 1994 , 1995 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.

näringsgren SNI 2007

Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

näringsgren SNI 2007

Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

näringsgren SNI 2007

Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.