Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS2010), säsongrensad, löpande priser. Kv 1993K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-29
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
mnkr
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Under kvartalet
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Flöde
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Löpande Priser
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Nej
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Nej
SCB
NR0103DU
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1993K1 , 1993K2 , 1993K3 ,

Valda 1 Totalt 122

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2023-02-28: Tabellen har uppdaterats efter ordinarie publicering: för sektor S1 Totala ekonomin, S13 Offentlig förvaltning, S14+15 Hushåll och icke-vinstdrivande organisationer, S2 Utlandet har transaktionspost D7 Import av varor och tjänster, P6 Export av varor och tjänster, B1gm BNP till marknadspris, B1gb BNP till baspris, P5 Investeringar, P3 Konsumtionsutgifter korrigerats för hela tidsserien till följ av att uppdaterade värden inte kom ut vid laddning av tabellen. 2023-03-06: Tabellen har uppdaterats efter ordinarie publicering: för sektor S1 Totala Ekonomin, S11 Icke-finansiella bolag, S14+15 Hushåll och HIO, S14 Hushåll, S2 Utlandet har transaktionspost P3 Konsumtionsutgift, P5 Investeringar, P6 Export och P7 Import, korrigerats 2022 inklusive B3 Sammansatt förvärvsinkomst och alla saldon ner till B9 Finansiellt sparande för hela tidsserien.