Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS2010), efter institutionell sektor och transaktionspost, löpande priser. Kv 1980K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-29
Transaktioner, mnkr:
mnkr
Transaktioner, mnkr:
Under kvartalet
Transaktioner, mnkr:
Flöde
Transaktioner, mnkr:
Löpande Priser
Transaktioner, mnkr:
Nej
Transaktioner, mnkr:
Nej
SCB
NR0103DT
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanS1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella bolag , S12 Finansiella bolag ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980K1 , 1980K2 , 1980K3 ,

Valda 1 Totalt 174

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Sektorerna S13, S1311+1314 samt S1313 är konsoliderade 2023-03-06: Tabellen har uppdaterats efter ordinarie publicering: för sektor S1 Totala Ekonomin, S11 Icke-finansiella bolag, S14+15 Hushåll och HIO, S14 Hushåll, S2 Utlandet har transaktionspost P1 Produktion, P2 Insatsförbrukning, P3 Konsumtionsutgift, P5 Investeringar, P6 Export och P7 Import, korrigerats inklusive alla saldon ner till B9 Finansiellt sparande för perioden kv 4 2022.