Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Hushållens disponibla inkomster (ENS2010) efter transaktionspost. Kvartal 1980K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-29
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
mnkr
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
mnkr
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
Under kvartalet
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
Under kvartalet
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
Flöde
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
Flöde
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
Nej
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
Nej
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
Nej
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
Nej
SCB
NR0103DQ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanB2n Driftsöverskott, netto , B3n Sammansatt förvärvsinkomst, netto , D11.REC Egentlig lön, tillgång ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980K1 , 1980K2 , 1980K3 ,

Valda 1 Totalt 174

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2023-03-06: Tabellen har uppdaterats efter ordinarie publicering: för sektor S14+15 Hushåll och HIO, S14 Hushåll har transaktionspost P31 Individuella konsumtionsutgifter samt saldon B3n sammansatt förvärvsinkomst, B6 Disponibel inkomst i löpande och reala priser samt B8 Sparande, netto korrigerats för perioden kv 4 2022. Samtliga poster i denna tabell avser löpande priser utom posten disponibel inkomst, reala värden, referensår t-1.