Statistikdatabasen
Antal sysselsatta (ENS2010), säsongrensade efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1980K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 162 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-28
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
personer i 1000-tal
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
procent
Referenstid
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
Flöde
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
Ja
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
Ja
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
Nej
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000025Q