Statistikdatabasen
Fasta bruttoinvesteringar (ENS2010) efter investeringstyp säsongrensad löpande priser. Kvartal 1981K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

investeringstyp Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 158 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2020-09-01: Tabellen har korrigerats år 1981-1992.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-01
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Datatyp
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Ja
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000000L