Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010) efter varaktighet säsongrensad löpande priser. Kvartal 1993K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-29
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
mnkr
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Flöde
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Ja
SCB
0000000F
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1100 varor , 1110 varaktiga varor , 1120 delvis varaktiga varor ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1993K1 , 1993K2 , 1993K3 ,

Valda 1 Totalt 122

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Då Utländska besökares konsumtion är en avdragspost redovisas värdena här med negativt tecken.