Statistikdatabasen
BNP från produktionssidan (ENS2010), kalenderkorrigerad och säsongrensad efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1980K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 162 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2020-09-01: Tabellen har korrigerats år 1981-1993. Korrigeringen avser fasta priser 1980-1992 och volymförändring första kvartalet 1993.
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-01
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
mnkr
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
mnkr
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
procent
Referenstid
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Pristyp
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Ja
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Ja
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Nej
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Ja
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Ja
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103DG