Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

BNP från användningssidan (ENS2010), försörjningsbalans efter användning, säsongrensad. Kvartal 1980K1 - 2023K4

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-02-29
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
mnkr
Säsongrensad, fasta priser referensår 2022, mnkr:
mnkr
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
procent
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Säsongrensad, fasta priser referensår 2022, mnkr:
Under kvartalet
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Flöde
Säsongrensad, fasta priser referensår 2022, mnkr:
Flöde
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Fasta Priser
Säsongrensad, fasta priser referensår 2022, mnkr:
Fasta Priser
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Fasta Priser
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongrensad, fasta priser referensår 2022, mnkr:
Nej
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Ja
Säsongrensad, fasta priser referensår 2022, mnkr:
Ja
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Ja
SCB
NR0103CG
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan- BNP till marknadspris , - Import av varor och tjänster , -- import av varor ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980K1 , 1980K2 , 1980K3 ,

Valda 1 Totalt 176

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent

Förändring i lagerinvesteringar inkl. värdeföremål kan variera med både positivt och negativt tecken vilket medför att volymförändring ej är relevant för denna post.