Statistikdatabasen
BNP från användningssidan (ENS2010), försörjningsbalans efter användning, säsongrensad. Kvartal 1980K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

användning Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 162 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I nationalräkenskapernas allmän översyn har utrikeshandeln övergått till att på aggregerad nivå värderas FOB-FOB. Detta medför att frakt och försäkringar utanför det exporterande landets gräns övergår från att ingå i varans pris till att bokföras som en separat tjänst. Produktgrupper är fortsatt redovisade till fakturavärde.
Korrigering 2020-09-01: Tabellen har korrigerats år 1981-1993. Korrigeringen avser löpande priser och referensårspriser 1981-1992 samt volymförändring första kvartalet 1993.
tabellinnehåll
Säsongrensad, löpande priser, mnkr
I samband med en översyn av vilka serier som publiceras i säsongrensade och kalenderkorrigerade tal har ändringar jämfört med tidigare gjorts, se mer på www.scb.se/NR0103
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent
I samband med en översyn av vilka serier som publiceras i säsongrensade och kalenderkorrigerade tal har ändringar jämfört med tidigare gjorts, se mer på www.scb.se/NR0103
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent
Förändring i lagerinvesteringar inkl. värdeföremål kan variera med både positivt och negativt tecken vilket medför att volymförändring ej är relevant för denna post.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-01
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
mnkr
Säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
mnkr
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
procent
Referenstid
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Under kvartalet
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Flöde
Säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Flöde
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Pristyp
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Fasta Priser
Säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Fasta Priser
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Nej
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongsrensad
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Ja
Säsongrensad, fasta priser referensår 2019, mnkr:
Ja
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Ja
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103CG