Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1980K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-29
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2022, mnkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser referensår 2022, mnkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2022, mnkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2022, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2022, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2022, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
SCB
NR0103DA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBNP till marknadspris , - produktskatter , - produktsubventioner ,

Valda 0 Totalt 53

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980K1 , 1980K2 , 1980K3 ,

Valda 1 Totalt 174

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund. Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.