Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Arbetskraftsinsats (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1980K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-29
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
personer i 1000-tal
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
procent
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
faktiska timmar i 1000 000-tal
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
procent
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kvartalet
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
Under kvartalet
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Under kvartalet
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
Under kvartalet
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Medel
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
Flöde
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Flöde
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
Flöde
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
Nej
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Nej
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
Nej
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
Nej
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Nej
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
Nej
SCB
0000025O
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHela ekonomin, totalt , - näringslivet totalt , A01-F43 varuproducenter ,

Valda 0 Totalt 50

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980K1 , 1980K2 , 1980K3 ,

Valda 1 Totalt 174

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund. Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.