Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010) efter ändamål COICOP. Kvartal 1980K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-29
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser, referensår 2022 mkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser, referensår 2022 mkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser, referensår 2022 mkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser, referensår 2022 mkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser, referensår 2022 mkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser, referensår 2022 mkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
SCB
NR0103BY
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan01 livsmedel och alkoholfria drycker , 02 alkoholhaltiga drycker och tobak , 03 kläder och skor ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980K1 , 1980K2 , 1980K3 ,

Valda 1 Totalt 174

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
COICOP - Classification of individual consumption by purpose.

ändamål

10 utbildning

Mellan åren 2002 och 2003 gjordes en omklassificering av förskolan från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 - Utbildning

12 övriga varor och tjänster

Mellan åren 2002 och 2003 gjordes en omklassificering av förskolan från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 - Utbildning

tabellinnehåll

Löpande priser, mnkr

Då Utländska besökares konsumtion är en avdragspost redovisas värdena här med negativt tecken.

Fasta priser, referensår 2022 mkr

Då Utländska besökares konsumtion är en avdragspost redovisas värdena här med negativt tecken.

Volymförändring motsvarande period föregående år, procent

Då Utländska besökares konsumtion är en avdragspost redovisas värdena här med negativt tecken.