Statistikdatabasen
Miljöpåverkan från konsumtion efter produktgrupp SPIN 2007, användning och ämne. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

uppkomst Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

användning Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

ämne Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

produktgrupp SPIN 2007

Totalt 50 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Utsläpp av växthusgaser, koldioxid, metan, dikväveoxid och F-gaser från produktion utomlands, är beräknade med det lands utsläppsintensiteter där denna produktion sker. För övriga ämnen är utsläppen beräknade som om produktionen hade skett i Sverige, med svenska utsläppsintensiteter. För mer information, se Kvalitetsdeklarationen (pdf)
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-19
Kontakt
Mårten Berglund, SCB
+46 010-479 43 13
marten.berglund@scb.se

Enhet
Miljöpåverkan:
ton
Referenstid
Miljöpåverkan:
År
Datatyp
Miljöpåverkan:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Miljöpåverkan:
Nej
Säsongsrensad
Miljöpåverkan:
Nej
Bastid
Miljöpåverkan:
År
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004CT