Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Miljöpåverkan från konsumtion efter produktgrupp SPIN 2007, användning och ämne. År 2008 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Mårten Berglund, SCB
+46 010-479 43 13
Ja
2023-09-28
Miljöpåverkan:
ton
Miljöpåverkan:
År
Miljöpåverkan:
Flöde
Miljöpåverkan:
Nej
Miljöpåverkan:
Nej
Miljöpåverkan:
År
SCB
000004CT
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanAustralien , Belgien , Brasilien ,

Valda 0 Totalt 49

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanprivat konsumtion , HIO , offentlig konsumtion ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan växthusgaser, ton koldioxidekvivalenter , koldioxid (fossil), ton , metan, ton ,

Valda 0 Totalt 12

Sökfält för att markera värden i listanA01 Jordbruksprodukter , A02 Skogsbruksprodukter , A03 Fisk och fiskeriprodukter ,

Valda 0 Totalt 50

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Utsläpp av växthusgaser, koldioxid, metan, dikväveoxid och F-gaser från produktion utomlands, är beräknade med det lands utsläppsintensiteter där denna produktion sker. För övriga ämnen är utsläppen beräknade som om produktionen hade skett i Sverige, med svenska utsläppsintensiteter. För mer information, se Kvalitetsdeklarationen (pdf)